تگ

آبشار درود

مرورگر
جاذبه های درود

دَرود یکی از شهرهای زیبا و تاریخی استان خراسان رضوی است که در ۱۰۰ کیلومتری مشهد قرار دارد. درود در دامنه جنوبی رشته‌کوه‌های بینالود قرار گرفته‌است که این رشته کوه حائل این شهر با شهرستان طرقبه شاندیز و مشهد می‌باشد.