تگ

آبشار دو آب

مرورگر
جاذبه گردشگری آبشار دو آب

راه رسیدن به آبشار شادان سخت است و همه نمی‌توانند به آن بروند مگر اینکه خیلی حرفه‌ای باشند. اما انتخاب دیگری برای همه هست: آبشار دو آب. این آبشار در ۵ کیلومتری جنوب این شهرستان قرار گرفته. چرا اسمش دو آب است؟