تگ

آبشار دیدنی

مرورگر
آبشار سنگ نو بهشهر

آبشار سنگ نو بهشهر در دل جنگل های ارتفاعات شهرستان بهشهر به زیبایی هر چه تمام روزانه گردشگران زیادی را به خود می بیند. این آبشار دیدنی از جمله جاهای دیدنی بهشهر است