تگ

آبشار زیبای پونه زار

مرورگر
نتیجه تصویری برای آبشار پونه زار فریدونشهر

آبشار زیبای پونه زار را باید به عنوان یکی از زیباترین چشم اندازهای طبیعی ایران و استان اصفهان دانست. این آبشار که یکی از دیدنی های طبیعی بسیار جذاب در این استان است، در دره ای زیبا که نام آن هم پونه زار است و در ارتفاعات زاگرس مرکزی قرار گرفته است.