تگ

آبشار زیبا کوه

مرورگر
جاذبه های گردشگری شهرپیر

شهر شهرپیر یکی از شهرهای جنوبی ایران واقع در استان فارس است.شهرپیر مرکز بخش ایزدخواست از توابع شهرستان نوپای زرین‌دشت استان فارس می‌باشد. مردم این شهر بیشتر به کارهای کشاورزی و دامداری مشغول هستند و از دیرباز بسیاری جهت کسب و پیشهٔ خود به خارج از کشور و کشورهای حوزه خلیج فارس سفر می‌کرده‌اند.