تگ

آبشار شهنیز

مرورگر
آبشار شهنیز

مارگون شهری است در استان کهگیلویه و بویراحمد ایران. این شهر در بخش مارگون از توابع شهرستان بویراحمد قرار گرفته است.این منطقه یكی از مكان های زیست عشایر استان كهگیلویه و بویراحمد است كه شیوه های زندگی جذاب آن ها و تعامل ارزشمندشان با طبیعت یكی از زیباترین و كمیاب ترین جلوه های گردشگری این استان و حتی ایران را رقم زده است.