تگ

آبشار شورشورنه

مرورگر
معرفی دیدنیهای نمین اردبیل

نَمین یکی از شهرهای استان اردبیل واقع در شمال غربی ایران است.نمین در منطقه‌ای کوهستانی و در حاشیه دریای خزر، با ارتفاع ۱۷۰۰ متر از سطح دریا قرار دارد. نمین دارای آب و هوایی معتدل، زمستانهایی سرد و تابستانهایی ملایم است.