تگ

آبشار لیمرا

مرورگر
آبشار تودارک ، یکی از مناظر زیبای منطقه تنکابن

آبشار تودارک یکی از مناظر زیبای منطقه تنکابن و از بلندترین آبشارهای مازندران و گیلان است که دو آبشار شامل آبشار اصلی به ارتفاع 45 متر که در دل کوهستان قرار دارد و آبشار کوچکتر معروف به آبشار لیمرا، به ارتقاع 7 متر که در همان مسیر، پیش از آبشار اصلی حوضچه ای ایجاد کرده، را در بر می گیرد.