تگ

آبشار هجین

مرورگر
برترین جاذبه های شهر بردسیر

بردسیر از شهرهای معروف ایران، دارای سابقه‌ای باستانی است که جاذبه‌های تاریخی و طبیعی کم‌نظیری در دل خود دارد.  شهر بردسیر از قدیم محلی برای چراگاه و شکارگاه محسوب می‌شد.