تگ

آبشار هنگر

مرورگر
شوسف

شوسف مرکز بخش شوسف شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی ایران است.بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این شهر ۳٬۱۸۱ نفر (در ۸۷۹ خانوار) بوده‌است.