تگ

آبشار ویسادار

مرورگر
آبشار ویسادار-

پَره‌سَر یکی از شهرهای استان گیلان در شمال ایران است که در مغرب و شمال شهرستان رضوانشهر قرار دارد. این شهر دارای آب و هوای معتدل خزری میباشد بهترین موقع برای سفر به این منطقه ماه های اردیبهشت، خرداد، شهریور و مهر است که رطوبت هوا به نسبت کاهش میابد.