تگ

آبشار پیران کرمانشاه

مرورگر
طاق بستان

هرسین از مناطق کهن و باستانی کشور است ، منظقه ای با جاذبه های دیدنی و تاریخی فراوان که در چهل و پنج کیلومتری شرق کرمانشاه که مردمانی لک زبان هستند قرار دارد.گلیم و قالی‌های بافته شهرستان هرسین شهرت جهانی دارد.