تگ

آبشار چالچوخور

مرورگر
معرفی شهر تازه کند انگوت

شهر تازه کند انگوت مرکز بخش انگوت از توابع شهرستان گرمی مغان در استان اردبیل می باشد. که از طرف شمال به شهرستان اصلاندوز مغان محدود شده است.