تگ

آبشار چک چک

مرورگر
جاهای دیدنی شهر لامرد در استان فارس

اگر به جنوب استان فارس نگاه کنید، مطمئناً شهری با مردم بسیار خونگرم به­ نام لامرد می­توانید ببینید. شهرستان لامرد را می­توان دروازه اتصال دو استان جنوبی بوشهر و هرمزگان نیز نامید. شهرستان لامرد با استان بوشهر و شهر بندر عسلویه از طرف غرب نیز ارتباط دارد.