تگ

آبشار کرون دهبارز

مرورگر
دیدنیهای دهبارز هرمزگان

این شهر در بخش مرکزی شهرستان رودان قرار دارد. شهر رودان در سال ۱۳۶۱ از تجمیع روستاهای دهبارز، معزآباد، گلستان، بند میر و بند ملا تشکیل شد.