تگ

آبشار کشیت

مرورگر
بهترین جاهای دیدنی گلباف

گُلباف در بخش گلباف شهرستان کرمان قرار دارد. نام این بخش در گذشته، «گوک» بوده است . گلباف بخاطر مرغوبیت قالی های دست باف اهالی بدین نام مشهور شده است. گلباف با داشتن دو اقلیم سرد و گرم محصولات متنوعی دارد.