تگ

آبشار کمرد

مرورگر
جاذبه های طبیعی شهر پردیس

پردیس یکی از شهرستان‌های استان تهران است. ‌پرديس از شمال به سلسله جبال البرز،‌ از غرب به منطقه جاجرود، از جنوب به روستای كرشت، ‌سياه سنگ و طاهر آباد و از شرق به بومهن محدود می گردد.