تگ

آبشار کمر دوغ

مرورگر
امامزاده سید محمید

قلعه رئيسی شهری است در استان کهگيلويه و بويراحمد ايران. اين شهر در بخش چاروسا از توابع شهرستان کهگيلويه و در منطقه ای کوهستانی قرار گرفته است. غرب شهر قلعه رئيسی به رودخانه و گودال های عمیق ختم می شود که آب آن شالیزارهای سبزیجات رو پیاز این بخش را تامین میکند و در زبان محلی مردم منطقه به رو معروف است.