تگ

آبشار کوهستانی حویق

مرورگر
شهر زیبای ساحلی و توریستی چوبر

چوبَر شهری است در استان گيلان ايران. اين شهر از توابع شهرستان تالش اين استان است. چوبر قدمتی ديرين و تاريخی چند صد ساله داشته و همواره نام چوبر با نام تالش همزاد و همراه بوده و يكی از مناطق تاثيرگذار شهرستان در عرصه های مختلف بوده است.