تگ

آبشار کوهمره سرخی

مرورگر
جاذبه های بالاده- دیار گل نرگس

بالادِه شهری است در بخش جـِره و بالاده شهرستان کازرون استان فارس در جنوب ایران.بالاده شهری است در ۴۵ کیلومتری جنوب خاوری شهر کازرون رود جره از جنوب آن می‌گذرد. بالاده در راه اصلی شهرهای کازرون – فراشبند و در دشتی در قسمت میانی بخش جره و بالاده قرار دارد.