تگ

آبشار گرمابدشت

مرورگر
جاذبه تاریخی قلعه گردن رحیم آباد

این قلعه که به نام هایی ماننده تول لات ( طول لات ) نیز مشهور است دارای قدمتی بسیار زیاد است. این قلعه در شرق استان گیلان در محور رحیم‌آباد به اشکورات و در ۱ کیلومتری روستای تول لات قرار دارد. شاید دلیل نامگذاری این قلعه به تول لات قرار گرفتن آن در روستای تول لات باشد.