تگ

آبشار گنج‌ نامه

مرورگر
تخت نادر ، یکی از دشت‌های کوهستان الوند

قرارگیری همدان در غرب ایران و رشته‌کوه جوان زاگرس، دشت‌ها و دره‌های بسیاری را به این شهر هدیه داده است.تخت نادر یکی از دشت‌های کوهستان الوند است که در ادامهٔ مسیر صعود به قله الوند قرار دارد و محوطه‌ای به مساحت تقریبی ۱ و نیم هکتار، با شیب کم و پوشش گیاهی چمن‌زار کوهستانی را در بر می‌گیرد.