تگ

آبگرم ارشیا

مرورگر
جاذبه های بویین زهرا- شهری تاریخی و کهن

بوئین‌زهرا شهری است در بخش مرکزی شهرستان بویین‌زهرا استان قزوین ایران.مردم بوئین زهرا به زبانهای فارسی، تاتی و ترکی سخن میگویند.شهرستان بوئین زهرا در درجه اول از نظر پسته و سپس گردو و انگور کشت خوبی دارد. در این شهرستان پیاز و پنبه نیز کشت می‌شود.