تگ

آبگرم سبلان سرعین

مرورگر
نتیجه تصویری برای مجتمع آبدرمانی سبلان

سرعین، سرزمین چشمه‌های آب گرم ایران است. چشمه‌هایی که هر ساله مشتاقان آبدرمانی را به خود جذب می‌کند تا در کنار طبیعت زیبای منطقه از آن لذت ببرند. یکی از مشهورترین آبگرم‌های سرعین چشمه آبگرم سبلان است که بزرگترین مجتمع آبدرمانی ایران نیز به شمار می‌آید.