تگ

آبگرم گیوی کجاست؟

مرورگر
نتیجه تصویری برای آبگرم گیوی

استان اردبیل دارای یکی بکرترین طبیعت‌های خاص ایران است. یکی از ویژگی‌های خاص این استان داشتن تعداد فراوانی از چشمه‌های آب معدنی در نقاط مختلف آن است. امروز ما قصد داریم تا آبگرم گیوی را به شما معرفی کنیم که گردشگران می‌توانند استفاده‌های درمانی از آن استفاده کنند.