تگ

آب‌انبارهای تاریخی پاده

مرورگر
روستای نمونه گردشگری پاده کجاست؟

روستای پاده در ۲ کیلومتری شرق روستای اسلام آباد(قلعه خرابه) و ۴ کیلومتری شمال شرقی شهر آرادان و ۱۶ کیلومتری گرمسار واقع شده است.روستای پاده یکی از جاذبه های گردشگری آرادان،در منطقه كویری استقرار یافته و اقلیم نیمه بیابانی دارد.