تگ

آب‌انبار صفی‌آباد

مرورگر
جاذبه های تاریخی و گردشگری صفی آباد

صفی‌آباد از شهرهای استان استان خراسان شمالی و مرکز بخش بام و صفی‌آباد از توابع شهرستان اسفراین است.شهر صفی آباد یکی از شهرهای کهن و داری پیشینه غنی است این شهر با توجه به موقعیت قرارگیری در جاده ابریشم و از سویی داشتن منابع طبیعی قوی دارای جاذبه‌های فرهنگی -تاریخی و طبیعی است.