تگ

آب انبارهای احمدآباد اردکان

مرورگر
جاهای گردشگری و دیدنی احمدآباد

احمدآباد شهری است در بخش مرکزی شهرستان اردکان استان یزد ایران.احمدآباد به مختصات جغرافیایی 23 درجه و 35 دقیقه عرض شمالی و 54 درجه و 15 دقیقه طول شرقی در فاصله 65 کیلومتری شهر یزد و در 5 کیلومتری و شمال غربی اردکان قرار دارد.