تگ

آب انبار امیر چخماق

مرورگر
مجموعه امیرچخماق ، مجموعه‌ای بی نظیر در بافت تاریخی شهر یزد

امیر چخماق نام میدانی در بافت تاریخی شهر یزد است که مجموعه ای از بناهای مختلف از جمله بازار، تکیه، مسجد، دو آب‌انبار و یک بقعه را در خود جای داده است. میدان امیرچخماق یا به قول ساکنان شهر یزد، میرچخماق یا میرچماق در زمان های مختلف یکی از میدان های اصلی برای تجمع مردم یزد بوده.