تگ

آب انبار بیرون دژ سرخه

مرورگر
جاذبه های گردشگری سرخه در استان سمنان

شهرستان سرخه با توجه به شرایط آب و هوایی که دارد دارای جاذبه های گردشگری فراوان ثبت شده در فهرست آثار ملی می باشد.از این رو این شهرستان دارای جاهای دیدنی تاریخی فراوان نیز می باشد .