تگ

آب انبار حصار گلی

مرورگر
جاهای دیدنی پیشوا، شهری مذهبی

پیشوا یکی از شهرهای استان تهران است.این شهرستان با وسعت 210 کیلومترمربع در 45 کیلومتری جنوب شرقی استان تهران قرار دارد و از شمال به شهرستان پاکدشت و دامنه های دماوند، از جنوب به کویر مرکزی و از شرق به شهرستان گرمسار و حاشیه کویر و از غرب به شهرستان ورامین محدود می شود.