بهترین جاذبه های گردشگری و تاریخی عقدا

معرفی جاذبه های گردشگری و تاریخی عقدا استان یزد

عَقدا یکی از شهرهای استان یزد است. در راه نائين به يزد به فاصله ۷۴كيلومتر از نائين نخستين شهر بزرگ عقدا است كه نامش در كتب تاريخ يزد برده شده و همواره سرحد و حدفاصل ميان نائين و يزد شمرده شده است .عقدا از مضافات و توابع يزد است و احداث آن را به عقدار نامی از سرهنگان يزد گرد منسوب دانسته اند .

بلیط هواپیما