تگ

آب انبار خامنه

مرورگر
خامنه

خامنه یکی از شهر های استان آذربایجان شرقی است . این شهر در ۵ کیلومتری شمال‌غرب شبستر و ۷۲ کیلومتری شمال‌غرب تبریز قرار گرفته‌است.اقلیم حاکم بر شهر، اقلیمی سرد و خشک، سرد و نیمه خشک می باشد.