تگ

آب انبار محنت آباد

مرورگر
کتیبه های سنگی آشتیان

شهرستان آشتیان سرشار از مکان های دیدنی برای بازدید گردشگران است که از جمله آنها کتیبه های سنگی این شهر است که تاریخ آنها تا سده هفتم هجری کشیده می شود.