تگ

آب انبار های اِوَز

مرورگر
اوز

اِوَز نام شهری در استان فارس است که در جنوب شرقی شهر شيراز قرار دارد. اين شهر سابقه تاريخی بسيار زيادی دارد به طوری که يکی از شهرهای قديمی ايران به‌شمار می آيد. آب و هوای اين شهر به گونه‌ای است که در نيمه اول سال دارای آب و هوای گرم و خشک و در نيمه ديگر سال هوای معتدل و خنکی دارد.