تگ

آب انبار گیو

مرورگر
خانه لاری ها از خانه‌های با ارزش دوره قاجار

خانه لاری های در شهر یزد و در محله ی فهادان واقع شده است و قدمت آن به دوران قاجاریان برمی گردد.این خانه در سال ۱۲۸۶ ساخته می شود و به عنوان خانقاه نعمت اللهی از آن استفاده می شود.خانه لاری ها در یزد از بناهای پر اهمیت تاریخی است.