تگ

آب انبار

مرورگر
جاهای دیدنی و تاریخی شهر کندر

کندر نام شهری در استان خراسان رضوی ایران است.کندر مرکز بخش ششطراز از توابع شهرستان خلیل‌آباد این استان است.کندر پیش از این روستا بود و شهر شدن آن در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۴ به تصویب رئیس‌جمهور وقت ایران رسید.