تگ

آب شیرین جزیره

مرورگر
شهر حریره کیش شهری باستانی با قدمت هزار ساله

در میان فراز و نشیب روزهای باشکوه و کم فروغ جزیره کیش، سفری کوتاه به روزهایی خواهیم داشت که عصر طلایی جزیره نامیده می شود. روزگاری که کیش بندری پرآوازه و محل پهلو گرفتن کشتی های بسیاری از کشورهای عربی، هند، چین و کشتی های ایرانی بود. شهر باستانی حریره کیش، مقصد این باره سفر ماست.