تگ

آب و هوای بنتوتا

مرورگر
دیدنی های شهر ساحلی بنتوتا سریلانکا

سوار بر قطار کلمبو از دل جاده های سرسبز و جنگلی ، به سمت جنوب که حرکت کنید به شهر ساحلی بنتوتا می رسید. کمتر شهری در دنیا پیدا می شود که هم چون بنتوتا هم دریا و هم رودخونه ای را در کنار خود داشته باشد.