تگ

آب و هوای عمان

مرورگر
راهنمای سفر به عمان ، هر آنچه که باید از کشور عمان بدانید

عمان کشوری زیبایی و طبیعی است که با عجایب هفتگانه تاریخ و افسانه ها سروده شده است. به عنوان قدیمی ترین کشور مستقل در جهان عرب در آغوش نوسازی و پیشرفت است در حالی که جنبه های اصلی فرهنگ و میراث خود را حفظ نموده است.