تگ

آب و هوا دیواندره

مرورگر
جاهای دیدنی دیواندره، دیدنیهای دیواندره کردستان شهر غارها

شهر دیواندره مرکز شهرستان دیواندره در استان کردستان در غرب ایران است.این شهر که از طرفی رشته کوه‌های هوازو و از طرفی دیگر منطقه‌های بیجار گروس و تیلکو آن را احاطه کرده‌اند. غارکرفتو با فاصله ۷۲ کیلومتر در شمال غربی شهرستان دیواندره قرار دارد