تگ

آب پیازک(اشکنه ی شیرازی)

مرورگر
غذاهای سنتی استان فارس ( قسمت دوم )

پیش‌تر به معرفی بخش اول غذاهای سنتی استان فارس پرداختیم. در این مقاله به معرفی برخی دیگر از غذاهای محلی این استان زیبای کشور خواهیم
پرداخت. استانی با تمدنی  به قدمت  پیش از میلاد حضرت مسیح (ع) و با فرهنگی غنی از آداب و آئین اصیل ایرانی که شهرتی جهانی را برای مردمش رقم زده است.