تگ

آب گرم طبيعی تخت سليمان

مرورگر
معرفی آبگرم تخت سلیمان تکاب

تكاب دارای چشمه های آب گرم طبيعی در مناطق تخت سليمان و قينرجه است و اين چشمه ها از جاذبه های طبيعی و گردشگری اين شهرستان محسوب می شوند. در فاصله دو كيلومتری شمال غربی روستای احمدآباد عليا در تخت سلیمان، چشمه ‌های آب ‌گرم وجود دارد.