تگ

آتشفان فعال

مرورگر
کوه اتنا

کوه اتنا بر فراز شهرهای کاتان و سیسیل قد برافراشته است. از آنجایی که قله‌ی بلند دیگری در این مکان وجود ندارد، کوه اتنا به خوبی جلب توجه می‌کند. اگرچه اتنا یک کوه آتشفشانی فعال بوده و دائما در حال فوران‌های کوچک و بزرگ است، اما هنوز هم این امکان وجود دارد که طی یک بعد از ظهر، تا ارتفاع مجاز آن یعنی ۲۹۲۰ متری صعود کرد و بازگشت.