تگ

آتشفشان باستانی شهر آسک

مرورگر
شهر باستانی آسک ، شهری تماشایی اما ناشناخته

شهر باستانی آسک، شهری قدیمی و متروکه است که در جنوب‌شرقی هندیجان و کیان‌کوه قرار گرفته است.قدمت شهر تاریخی آسک به قبل از اسلام و دوران اشکانی و ساسانی برمی‌گردد، زمانی که مردمانی ساده‌زیست و زرتشتی مذهب در این منطقه و در نزدیکی کوه آتشفشانی آسک اقامت گزیده.