تگ

آتشكده آذر فريق

مرورگر
نتیجه تصویری برای تپه باستانی آناهیتا سرعین

از مهمترین جاذبه‌های تاریخی، باستانی و مذهبی سرعین تپه باستانی آناهیتا است که در طی سالیان از آن به اسامی آناهیتا، سارقین و زرتشت یاد شده و از نشانه‌های پرستش دین زرتشت در این منطقه است.این تپه باستانی در قسمت غربی شهر سرعین قرار دارد.