تگ

آتشکده تخت رستم

مرورگر
تخت رستم از آتشکده های مهم دوره ساسانی

این آتشکده مربوط به دوره ساسانی و از آتشکده های مهم این دوره بوده است،  که در ۲۰ کیلومتری باختر شهریار استان تهران است که برای رسیدن به آن باید در جاده «وحیدیه» به سمت روستاهای «قجر» حرکت کرده و «نورآباد» و «قشلاق» را پشت سر بگذارید.