تگ

آتشکده جره کازرون

مرورگر
جاذبه ی تاریخی و دیدنی آتشکده جره کازرون

این آتشکده بر سر راه شهر تاریخی بیشاپور و فیروزآباد واقع شده است که نشان از اهمیت آن دارد اما آتشکده جره علاوه بر محلی برای عبادت دارای کارکرد جالب دیگری نیز بوده است که شگفت زده تان می کند.