تگ

آتشکده ساسانیان

مرورگر
مسجد جامع قاین قدیمیترین و بلندترین عمارت قاین

مسجد جامع قاین اولین اثر تاریخی به ثبت رسیده در خراسان جنوبی است که با گذشت بیش از یک هزار و 100 سال همچنان به عنوان بلندترین عمارت قاین و یک شاهکار اصیل ایرانی اسلامی محسوب می شود. این مسجد دو محراب دارد که یکی بسوی کعبه و دیگری بسوی بیت المقدس است.