تگ

آتشکده ساسانی

مرورگر
نتیجه تصویری برای مسجد جامع خوزان

مسجد جامع خوزان مسجدی است چهار ایوانی در محلی به همین نام در شهرستان خمینی شهر در استان اصفهان است. مسجد جامع خوزان یکی از جاذبه‌های تاریخی خمینی شهر است که توجه توریست‌ها و گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب می‌کند.